Welcome to the new European i-PRO website! Choose your country/region under the Europe dropdown menu!

 

Akıllı Video Hareket Algılama (i-VMD) Yazılımı

i-PRO i-VMD’de altı Akıllı Video özelliği bulunmaktadır: İzinsiz Giriş Algılama, Dolaşan Kişi Algılama, Yön Algılama, Sahne Değişimi Algılama, Nesne Algılama ve Geçiş Çizgisi Algılama. i-VMD, algılanan hareket halindeki nesnenin pozisyon, boyut, hareket yönü ve kalma süresi bilgilerini çıkartır ve davranışını analiz eder. Örneğin, i-VMD hareket halindeki nesnenin dolaştığına veya normal şekilde yürüdüğüne karar verir ve operatörlere bir alarm gönderir. i-VMD bu şekilde kamera odasında sürekli ekranların başında bulunma ihtiyacını ortadan kaldırır ve güvenlik sisteminin Toplam Sahip Olma Maliyetini büyük ölçüde azaltır.

Yapılandırılması da aynı şekilde akıllıdır. Çok kenarlı algılama ve algılama dışı alanların isabetli tanım, perspektif hedef boyutu ve çalışma/çalışmama zamanı planlaması bulunan sezgisel GUI sayesinde kurulum çok kolay.

 

Intruder, Loitering, Direction, Scene change, Object, Cross Line

 

İzinsiz Giriş

İzinsiz Giriş Algılama insanların veya araçların kısıtlı bir alana yaptıkları izinsiz girişleri algılar. Bir ağ kamerası görüş alanında hareketli nesneler algıladığı zaman bu nesnelerin her birini takip etmeye başlar. Nesneler önceden tanımlı bir algılama alanına girdikleri zaman kamera operatörlere bir alarm gönderir ve nesnelerin etrafına çerçeveler koyarak onları ekranda vurgular. Bu vurgulama sayesinde operatörler kameranın neyi takip ettiğini hızlıca görebilir.

 

Dolaşan Kişi

Dolaşan Kişi Algılama bir kameranın önünde dolaşan kişileri algılar. Bir ağ kamerası görüş alanında insan boyutunda hareketli nesneler algıladığı zaman, kamera bu nesnelerin her birini takip etmeye başlar. Nesneler ilgili alanda belirli bir süre dolaşmaya devam ederse kamera operatörlere bir alarm gönderir ve nesnelerin etrafına çerçeveler koyarak onları vurgular. Bu vurgulama sayesinde operatörler kameranın kimi takip ettiğini hızlıca görebilir.

Yön

Yön Algılama, tek yönlü yolda yanlış yöne doğru giden araçlar gibi, yanlış yönde ilerleyen insanları veya hareketli nesneleri algılar. Bir ağ kamerası görüş alanında hareketli nesneler algıladığı zaman kamera nesnelerin hareketini izler ve hareket yönlerini tahmin eder. Bir nesne yasaklanmış bir yöne doğru hareket ettiği zaman kamera operatörlere bir alarm gönderir ve nesnenin etrafına çerçeve koyarak onu vurgular.

 

Geçiş çizgisi

Geçiş Çizgisi Algılama insanların veya nesnelerin kısıtlı bir alana yaptıkları izinsiz girişleri algılar. Bir ağ kamerası görüş alanında hareketli nesneler algılarsa, kamera bu nesnelerin her birini takip etmeye başlar. Nesne önceden tanımlı bir yöndeki hayali çizgiyi herhangi bir yöne doğru geçerse kamera operatörlere bir alarm gönderir ve nesnelerin etrafına çerçeveler koyarak onları vurgular. Bu vurgulama sayesinde operatör çizgiyi geçen şeyin ne olduğunu kolayca görebilir.

Nesne

Nesne algılama, mevcut olması gereken nesnelerin kaybolmasını veya bulunduğu yerde olmaması gereken bir nesneyi algılar. Bir ağ kamerası önceden tanımlı alanları sürekli izler ve alınan güncel görüntüleri geçmişe ait görüntülerle karşılaştırır. Bir nesnenin bırakıldığı veya kaybolduğu algılandığı zaman kamera operatörlere bir alarm gönderir ve nesneyi/bölgeyi çerçeve ile vurgular. Bu vurgulama sayesinde operatörler neyin bırakıldığını veya kaybolduğunu kolayca görebilir.

 

Sahne değişimi

Sahne Değişimi Algılama kamera görüşüne yapılan müdahaleleri algılar. Bir ağ kamerası; bir kamera kubbesine sprey sıkılması, kameranın baktığı yönün değiştirilmesi veya kameranın örtülmesi gibi müdahaleler veya kurcalamalar algıladığı zaman operatörlere bir alarm gönderir. İnsanlar hareketsiz görüntülere daha az dikkat eder. Bir görüntü gözden kaçtığı zaman operatörün bunu fark etmesi uzun zaman alır. i-VMD müdahaleleri hemen algılar.